O mnie

2014Jestem, Starszym Inspektorem ds. BHP uprawnienia zgodne z § 4.2.2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468) oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej uprawnienia zgodne z rozdziałem 2, art. 4a. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620)

 Na co dzień wykonuję zadania i uprawnienia służb BHP, będąc zatrudnionym w Inspektoracie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pełnione funkcje:

  1. (2011-do dziś) Ekspert w zakresie edukacji Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, komisja ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki.
  2. (2011-do dziś) Rzeczoznawca przedmiotowy z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej do spraw podręczników, przeznaczonych do nauczania etyki i filozofii.
  3. (2005-2011) Rzeczoznawca przedmiotowy z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej do środków dydaktycznych, innych niż książka pomocnicza.

Współpracuję jako pracownik dydaktyczny z Wyższą Szkołą Bankową oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu.

Posiadam doświadczenie organizacyjne dt. organizacji konferencji oraz szkoleń otwartych. Współpracuję, jako redaktor tematyczny w obszarze edukacji etycznej i filozoficznej, z czasopismem Drogi Edukacji.

Jestem członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (2011-2014 i 2014- 2018 współpracującym w Komisji ds. kształcenia w zakresie filozofii i etyki ). Zostałem powołany i wpisany na listę Rzeczoznawców przedmiotowych z Etyki i Filozofii w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

       Do pobrania:

  • Pełne CV wraz z listą publikacji (on-line).
  • Certyfikaty umiejętności (PDF).
  • Pełne CV wraz z listą publikacji (PDF).
  • Kursy z Technologii Informacyjno Komunikacyjnej (PDF).