Budowanie relacji w zespole

TeamGrafika (CC0) Gerd Altman  Nadrzędnym celem przedmiotu Budowania relacji w zespole, jest przekazanie wiedzy oraz narzędzi psychologicznych, które mają posłużyć jako baza metodyczna i instrumentalna, przydatna w organizacji pracy opartej na modelach kooperacji. Celem podrzędnym, jest pełniejsze zrozumienie znaczenia skutecznego lidera oraz jego działań na stanowiskach kierowniczych, przejawiających się, w większej świadomości i kontroli nad procesami komunikacji i budowania relacji w zespołach pracowniczych.

Przedmiot składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się części, które stanowią: wykłady, ćwiczenia i laboratoria. Nasze spotkania kładą szczególny nacisk na umiejętności kierownicze, rozumiane jako umiejętności przejmowania oraz przekazywania zadań, prezentowania swojego stanowiska oraz przekonania do niego innych, a także funkcje  związane z nagradzaniem, karaniem oraz rozwiązywaniem konfliktów.

Strefa z ograniczonym dostępem:

pdfJak założyć konto i zostać przypisanym do grupy ?

 Po założeniu konta oraz zalogowaniu, będą Państwo mieli dostęp do:

  • materiałów do samodzielnej pracy
  • skryptu z wykładu, systemu oceniania
  • materiałów prezentowanych na zajęciach