Negocjacje

Grafika (CC0) Gerd AltmanCelem zajęć z negocjacji, jest przedstawienie procesu komunikacyjnego w warunkach konfliktowych. Na zajęciach przyjrzymy się rozumieniu procesu komunikacyjno-decyzyjnego wraz z wyodrębnieniem komunikatów perswazyjnych oraz uwzględnieniem środków komunikacji pozawerbalnej. Poznamy zarówno fazy negocjacji, jak i strategie i style negocjacyjne z uwzględnieniem najbardziej rozpoznanych technik negocjacyjnych. Zaliczenie ćwiczeń jest równoznaczne z wykonaniem oraz przedstawieniem do oceny prowadzącego projektu negocjacyjnego. Projekt obejmuje: pozyskanie informacji na temat partnera negocjacyjnego z wykorzystaniem Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), określenia typologii konfliktu w odniesieniu do podanej sytuacji, zaplanowanie faz negocjacji wraz z propozycją technik negocjacyjnych.

 Strefa z ograniczonym dostępem.

pdfJak założyć konto i zostać przypisanym do grupy?

Po założeniu konta oraz zalogowaniu, będą Państwo mieli dostęp do:

  • materiałów prezentowanych na zajęciach
  • podręcznika szkoleniowego do negocjacji
  • narzędzi do pracy online