Dydaktyka nauczania filozofii

Grafika (CC0) geraltGrafika (CC0) geraltSzanowni Państwo, cykl 15 godzin metodyki nauczania filozofii w szkole, został opracowany dla studiów podyplomowych „Etyka i filozofia w szkole", organizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej.

Zakres wiedzy z filozofii dotyczy przedmiotu maturalnego (do wyboru) w szkole, który pojawi się w zakresie 240 godzin, na IV etapie kształcenia.

Program zajęć z dydaktyki filozofii obejmuje poznanie zaplecza dydaktycznego z zakresu filozofii oraz różnych form prowadzenia edukacji filozoficznej w szkołach. Ważnym elementem, zajęć jest także wskazanie na zakres wiedzy filozoficznej, sprawdzanej podczas Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, a także zapoznanie słuchaczy z wymaganiami maturalnymi ujętymi w arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Strefa z ograniczonym dostępem.

Po założeniu konta i zalogowaniu się będą dostępne:

  • Encyklopedie filozoficzne
  • Wybory tekstów filozoficznych.
  • Wykaz podręczników do filozofii.
  • Podstawa programowa z filozofii.
  • Materiały prezentowane na zajęciach.
  • Pomoce dydaktyczne do zajęć z filozofii.