Etyka

etyka Lekcje etyki organizowane w Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu , mają za zadanie przedstawienie wiedzy dotyczącej moralności, etosu, obyczaju i stylu życia obecnego w kulturach oraz koncepcjach etycznych. Lekcje są także okazją do kształtowanie umiejętności dokonywania etycznej analizy i oceny działań poprzez omawianie i dyskutowanie dylematów etycznych.

 

Platforma edukacyjna, stanowi wsparcie dla lekcji etyki i służy do wykonanie testów, oddania projektów oraz jest zbiorem materiałów dodatkowych do tematów ( klik )