Propedeutyka filozofii

 

 

Szanowni Państwo, nasz spotkania ćwiczeniowe mają na celu czytanie oraz omawianie zadanych fragmentów z pracy Kazimierza Ajdukiewicza "Główne kierunki i zagadnienia filozofii".

Spotkania nasze kończą się kolokwium pisemnym, które odbędzie się na ostatnich zajęciach.