Dydaktyka nauczania filozofii

Grafika (CC0) geraltGrafika (CC0) geraltSzanowni Państwo, cykl 15 godzin metodyki nauczania filozofii w szkole, został opracowany dla studiów podyplomowych „Etyka i filozofia w szkole", organizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej.

Zakres wiedzy z filozofii dotyczy przedmiotu maturalnego (do wyboru) w szkole, który pojawi się w zakresie 240 godzin, na IV etapie kształcenia.

Program zajęć z dydaktyki filozofii obejmuje poznanie zaplecza dydaktycznego z zakresu filozofii oraz różnych form prowadzenia edukacji filozoficznej w szkołach. Ważnym elementem, zajęć jest także wskazanie na zakres wiedzy filozoficznej, sprawdzanej podczas Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, a także zapoznanie słuchaczy z wymaganiami maturalnymi ujętymi w arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Strefa z ograniczonym dostępem.

Po założeniu konta i zalogowaniu się będą dostępne:

 • Encyklopedie filozoficzne
 • Wybory tekstów filozoficznych.
 • Wykaz podręczników do filozofii.
 • Podstawa programowa z filozofii.
 • Materiały prezentowane na zajęciach.
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć z filozofii.

 

 

Dydaktyka nauczania etyki

Szanowni Państwo, cykl 45 godzin metodyki nauczania etyki w szkole, został opracowany dla studiów podyplomowych "Etyka i filozofia w szkole”, organizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Cześć dotyczącą dydaktyki, którą mam przyjemność prowadzić, ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu, objętego programem nauczania. Zebrane materiały, mają służyć przedstawieniu w jednym miejscu propozycji książek i publikacji stanowiących mój subiektywny wybór zaplecza teoretycznego przedmiotu oraz pomysłów zajęć, które w mojej ocenie, mogą wspomóc proces nauczania etyki w szkołach.

Całość zbioru, staram się uzupełniać od 2003 roku, śledząc zmiany dotyczące regulacji prawnych związanych z organizacją zajęć z etyki w szkole, kwestii związanych ze zmianami podstawy programowej oraz programów nauczania z etyki.

Program zajęć z dydaktyki etyki, obejmuje poznanie różnych form prowadzenia zajęć oraz umiejętność ich zastosowania na kolejnych etapach edukacyjnych. Nadrzędnym celem cyklu jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności budowania własnego warsztatu pracy. Uzyskane kompetencje znajdą zastosowanie w tworzeniu konspektów zajęć, rozkładu materiału z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Ze względu na powyższe założenia, cykl ćwiczeń został podzielony na trzy etapy, zgodnie z założeniami podstawy programowej.

 Szczegółowy program: [pdfsylabus 45 godzin]

Strefa z ograniczonym dostępem.

pdfJak założyć konto i zostać przypisanym do grupy?

Po założeniu konta i zalogowaniu się, będą dostępne:

 •     Podstawy programowe z etyki (stara i nowa).
 •     Wszystkie dostępne programy nauczania z etyki.
 •     Wykaz podręczników do wszystkich etapów kształcenia.
 •     Dokumenty formalno - prawne, regulujące nauczanie etyki w szkole.
 •     Materiały prezentowane na zajęciach.
 •     Pomoce dydaktyczne, projekty z etyki, wykaz społecznych partnerów nauczyciela etyki.