Lekcje etyki w szkołach, a problem tzw. suwaka godzinowego

.

suwakZdjęcie (CC0) Drew Patrick Miller

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas bilansów, zestawień i nowych wytycznych na kolejny rok pracy. Szczególnie interesujące i ciekawe dla mnie, ze względu na wykształcenie, są zmiany dotyczące organizacji zajęć z etyki, które zostały zainicjowane przez nowelizację rozporządzenia (podpisanego 25 marca 2015) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

Pomodoro - technika zarządzania czasem

.

pomidorZdjęcie (CC): Kate Bunker

Przeglądając i porównując ze sobą techniki organizatorskie stosowane w zarządzaniu, zauważyłem, że większość propozycji technik, dotyczy rozumienia zarządzania jako dziedziny nauk ekonomicznych. Oznacza to, że badania wszelkich procesów, za pomocą np. analizy mającej na celu odnalezienie jakiejś reguły (Pareto 20/80) lub odnalezieniu związków przyczynowo-skutkowych (diagram Ishikawy), są rozpatrywane w kontekście wyłącznie ekonomicznym. Czy rzeczywiście da się rozpatrywać czas swojej pracy lub braku motywacji do wykonania zadań w kontekście tylko ekonomicznym?